Αρχική » Επιστροφές Εμπορευμάτων

Όροι επιστροφής

 • Εάν αποφασίσετε να επιστρέψετε κάποιο εμπόρευμα που αγοράσατε από το e-inlab.gr, στείλτε μας ένα email στο info@e-inlab.gr και ενημερώστε μας:
  •    Ποιος είναι ο κωδικός της παραγγελίας σας
  •    Ποια προϊόντα επιθυμείτε να επιστρέψετε
  •    Τι επιθυμείτε να γίνει

 • Επιστροφές, αλλαγές ή αντικαταστάσεις εμπορευμάτων γίνονται δεκτές μέσα σε 15 ημέρες από τη  ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων με υποβολή έγγραφης δήλωσης στο fax (+30) 22240 26376

 • Μπορεί να γίνει ολική ή μερική επιστροφή, αλλαγή ή αντικατάσταση των εμπορευμάτων της παραγγελίας.

 • Για την επιστροφή, αλλαγή ή αντικατάσταση του εμπορεύματος θα λαμβάνεται υπόψη η αξία που αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς.

 • Προϋπόθεση για επιστροφή, αλλαγή ή αντικατάσταση είναι τα εμπορεύματα να επιστρέφονται από τον πελάτη στην ίδια ακριβώς άριστη κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, άθικτα και χωρίς καμία φθορά. Η συσκευασία τους θα πρέπει να είναι αυτή που συνοδεύει κανονικά τα εμπορεύματα σε άριστη κατάσταση - με όλες τις ετικέτες επάνω. Τα εμπορεύματα προς επιστροφή πρέπει να συνοδεύονται από τα πρωτότυπα έγγραφα/παραστατικά που συνόδευαν το εμπόρευμα  (π.χ.  απόδειξη λιανικής πώλησης, κάρτα αλλαγής καθώς και τυχόν δώρο προωθητικής ενέργειας) στην περίπτωση ολικής επιστροφής των εμπορευμάτων της παραγγελίας ή φωτοτυπία των συνοδευτικών εγγράφων/παραστατικών στην περίπτωση επιστροφής ποσότητας μικρότερης από αυτής της αγοράς.

 • Δεν θα γίνονται δεκτά επιστρεφόμενα εμπορεύματα που δεν πληρούν τις παραπάνω βασικές προϋποθέσεις.

 • Μετά την παραλαβή των επιστραφέντων εμπορευμάτων στην αποθήκη της εταιρείας και την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου, το Customer Service του e-inlab.gr σε εύλογο χρονικό διάστημα ενημερώνει και κατευθύνει τον πελάτη για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί (αντικατάσταση εμπορεύματος ή επιστροφή χρημάτων).

 • Εαν χρειαστείτε βοήθεια μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το Customer Service του www.e-inlab.gr μέσω e-mail στην ηλεκτρονική  διεύθυνση  info@e-inlab.gr, τηλεφωνικά στο (+30) 22240 26466, fax (+30) 2224026376

 

Όροι επισκευής

• Τα προϊόντα που έρχονται προς επισκευή θα πρέπει να συνοδεύονται από Δελτίο Αποστολής.

• Τα έξοδα μεταφοράς (παραλαβής και παράδοσης) επιβαρύνουν τον πελάτη.

• Τηρείται σειρά προτεραιότητας για όλες τις προς επισκευή συσκευές.

• Ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος επισκευής: 3 ημέρες.

• Το προϊόν επισκευάζεται µόνο για την αναγραφόμενη περιγραφή βλάβης.

• Προϊόντα που έχουν σταματήσει να παράγονται, πιθανόν να µην µπορούν να επισκευαστούν, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών.

• Όταν το κόστος του προς επισκευή προϊόντος είναι μικρότερο των 20€ και επειδή η επισκευή θα είναι ακριβότερη από το κόστος αγοράς ενός καινούριου, το προϊόν δεν θα παραλαμβάνεται για επισκευή.

Στην περίπτωση αυτή, καθώς και για προϊόντα εκτός εγγύησης, η inlab σας δίνει την δυνατότητα να τα αντικαταστήσετε με καινούρια, υπό μορφή απόσυρσης, με έκπτωση 15-20%, αναλόγως του προϊόντος,επί της τρέχουσας τιμής πώλησης (εξαιρούνται οι σκληροί δίσκοι).

Οι κάμερες οι οποίες έχουν κομμένα καλώδια είναι εκτός εγγύησης και, αν δεν μπορούν να επισκευασθούν, μπορείτε να αγοράσετε μία καινούρια με έκπτωση 15%.

 

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες,υγρασία ή ρίψη υγρών και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.

4. Όταν ο αριθμός κατασκευής ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.

5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο

για τον κατασκευαστή περιβάλλον.

7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.

8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημία που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.

 

 • Εάν αποφασίσετε να επιστρέψετε κάποιο εμπόρευμα που αγοράσατε από το www.migato.com, στείλτε μας ένα email στο eshop@migato.com και ενημερώστε μας:
  •    Ποιος είναι ο κωδικός της παραγγελίας σας
  •    Ποια προϊόντα επιθυμείτε να επιστρέψετε
  •    Τι επιθυμείτε να γίνει
 • Όλα τα εμπορεύματα, τα οποία έχουν αγοραστεί ηλεκτρονικά από το www.migato.com μπορούν να αντικατασταθούν ή να επιστραφούν μόνο στο www.migato.com,στην διεύθυνση ΤΣΙΑΟ A.E., ΒΙ.ΠΕ ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.19018, τηλ. (+30) 210 5552058.
 • Επιστροφές, αλλαγές ή αντικαταστάσεις εμπορευμάτων γίνονται δεκτές μέσα σε 15 ημέρες από τη  ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων με υποβολή έγγραφης δήλωσης.
 • Η επιστροφή του εμπορεύματος στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος αλλαγής, επιστροφής ή αντικατάστασης.
 • Μπορεί να γίνει ολική ή μερική επιστροφή, αλλαγή ή αντικατάσταση των εμπορευμάτων της παραγγελίας.
 • Για την επιστροφή, αλλαγή ή αντικατάσταση του εμπορεύματος θα λαμβάνεται υπόψη η αξία που αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς.
 • Δεν γίνεται επιστροφή, αλλαγή ή αντικατάσταση σε αξεσουάρ όπως κολιέ, βραχιόλια, καρφίτσες και άλλα είδη συναφούς κατηγορίας, με εξαίρεση τις ζώνες, τις τσάντες και τα πορτοφόλια.
 • Προϋπόθεση για επιστροφή, αλλαγή ή αντικατάσταση είναι τα εμπορεύματα να επιστρέφονται από τον πελάτη στην ίδια ακριβώς άριστη κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, άθικτα και χωρίς καμία φθορά. Η συσκευασία τους θα πρέπει να είναι αυτή που συνοδεύει κανονικά τα εμπορεύματα σε άριστη κατάσταση - με όλες τις ετικέτες επάνω. Τα εμπορεύματα προς επιστροφή πρέπει να συνοδεύονται από τα πρωτότυπα έγγραφα/παραστατικά που συνόδευαν το εμπόρευμα  (π.χ.  απόδειξη λιανικής πώλησης, κάρτα αλλαγής καθώς και τυχόν δώρο προωθητικής ενέργειας) στην περίπτωση ολικής επιστροφής των εμπορευμάτων της παραγγελίας ή φωτοτυπία των συνοδευτικών εγγράφων/παραστατικών στην περίπτωση επιστροφής ποσότητας μικρότερης από αυτής της αγοράς.
 • Δεν θα γίνονται δεκτά επιστρεφόμενα εμπορεύματα που δεν πληρούν τις παραπάνω βασικές προϋπoθέσεις.
 • Η εταιρεία μας συνεργάζεται αποκλειστικά με την εταιρεία ταχυμεταφορών ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ για τις παραγγελίες εντός Ελλάδας.
 • Σε περίπτωση που επιλέξετε άλλες μεταφορικές εταιρείες για την επιστροφή των εμπορευμάτων, αναλαμβάνετε το κόστος επιστροφής σε κάθε περίπτωση και δεν μπορούμε να σας παρέχουμε καμία εγγύηση για τους χρόνους παραλαβής των εμπορευμάτων που μας επιστρέφετε. Παράλληλα, δεν εγγυόμαστε την ασφάλεια και την ασφάλιση των εμπορευμάτων που επιστρέφονται μέσω άλλων μεταφορικών εταιρειών πλήν της Γενικής Ταχυδρομικής και ενδέχεται να μην αναλάβουμε την ευθύνη για τα συγκεκριμένα εμπορεύματα.
 • Αφού υποβληθεί η γραπτή αίτηση επιστροφής από τον πελάτη, το Customer Service του www.migato.com ενημερώνει την συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών courier και προγραμματίζει να παραλάβει τα εμπορεύματα προς επιστροφή από την διεύθυνση του πελάτη για να τα παραδώσει στην αποθήκη της εταιρείας για ποιοτικό έλεγχο.
 • Εκπρόσωπος από την συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών (ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ή DHL) θα επικοινωνεί με τον πελάτη για να παραλάβει το πακέτο με το προς επιστροφή εμπόρευμα. 
 • Μετά την παραλαβή των επιστραφέντων εμπορευμάτων στην αποθήκη της εταιρείας και την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου, το Customer Service του www.migato.com σε εύλογο χρονικό διάστημα ενημερώνει και κατευθύνει τον πελάτη για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί (αντικατάσταση εμπορεύματος ή επιστροφή χρημάτων).
 • Εαν χρειαστείτε βοήθεια μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το Customer Service του www.migato.com μέσω e-mail στην ηλεκτρονική  διεύθυνση  eshop@migato.com, τηλεφωνικά στο (+30) 210 9895498 ή μέσω Skype (user name: migatoco)
- See more at: http://www.migato.com/nomika/epistrofes/#sthash.TzI1M5ML.dpuf
 • Εάν αποφασίσετε να επιστρέψετε κάποιο εμπόρευμα που αγοράσατε από το www.migato.com, στείλτε μας ένα email στο eshop@migato.com και ενημερώστε μας:
  •    Ποιος είναι ο κωδικός της παραγγελίας σας
  •    Ποια προϊόντα επιθυμείτε να επιστρέψετε
  •    Τι επιθυμείτε να γίνει
 • Όλα τα εμπορεύματα, τα οποία έχουν αγοραστεί ηλεκτρονικά από το www.migato.com μπορούν να αντικατασταθούν ή να επιστραφούν μόνο στο www.migato.com,στην διεύθυνση ΤΣΙΑΟ A.E., ΒΙ.ΠΕ ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.19018, τηλ. (+30) 210 5552058.
 • Επιστροφές, αλλαγές ή αντικαταστάσεις εμπορευμάτων γίνονται δεκτές μέσα σε 15 ημέρες από τη  ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων με υποβολή έγγραφης δήλωσης.
 • Η επιστροφή του εμπορεύματος στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος αλλαγής, επιστροφής ή αντικατάστασης.
 • Μπορεί να γίνει ολική ή μερική επιστροφή, αλλαγή ή αντικατάσταση των εμπορευμάτων της παραγγελίας.
 • Για την επιστροφή, αλλαγή ή αντικατάσταση του εμπορεύματος θα λαμβάνεται υπόψη η αξία που αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς.
 • Δεν γίνεται επιστροφή, αλλαγή ή αντικατάσταση σε αξεσουάρ όπως κολιέ, βραχιόλια, καρφίτσες και άλλα είδη συναφούς κατηγορίας, με εξαίρεση τις ζώνες, τις τσάντες και τα πορτοφόλια.
 • Προϋπόθεση για επιστροφή, αλλαγή ή αντικατάσταση είναι τα εμπορεύματα να επιστρέφονται από τον πελάτη στην ίδια ακριβώς άριστη κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, άθικτα και χωρίς καμία φθορά. Η συσκευασία τους θα πρέπει να είναι αυτή που συνοδεύει κανονικά τα εμπορεύματα σε άριστη κατάσταση - με όλες τις ετικέτες επάνω. Τα εμπορεύματα προς επιστροφή πρέπει να συνοδεύονται από τα πρωτότυπα έγγραφα/παραστατικά που συνόδευαν το εμπόρευμα  (π.χ.  απόδειξη λιανικής πώλησης, κάρτα αλλαγής καθώς και τυχόν δώρο προωθητικής ενέργειας) στην περίπτωση ολικής επιστροφής των εμπορευμάτων της παραγγελίας ή φωτοτυπία των συνοδευτικών εγγράφων/παραστατικών στην περίπτωση επιστροφής ποσότητας μικρότερης από αυτής της αγοράς.
 • Δεν θα γίνονται δεκτά επιστρεφόμενα εμπορεύματα που δεν πληρούν τις παραπάνω βασικές προϋπoθέσεις.
 • Η εταιρεία μας συνεργάζεται αποκλειστικά με την εταιρεία ταχυμεταφορών ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ για τις παραγγελίες εντός Ελλάδας.
 • Σε περίπτωση που επιλέξετε άλλες μεταφορικές εταιρείες για την επιστροφή των εμπορευμάτων, αναλαμβάνετε το κόστος επιστροφής σε κάθε περίπτωση και δεν μπορούμε να σας παρέχουμε καμία εγγύηση για τους χρόνους παραλαβής των εμπορευμάτων που μας επιστρέφετε. Παράλληλα, δεν εγγυόμαστε την ασφάλεια και την ασφάλιση των εμπορευμάτων που επιστρέφονται μέσω άλλων μεταφορικών εταιρειών πλήν της Γενικής Ταχυδρομικής και ενδέχεται να μην αναλάβουμε την ευθύνη για τα συγκεκριμένα εμπορεύματα.
 • Αφού υποβληθεί η γραπτή αίτηση επιστροφής από τον πελάτη, το Customer Service του www.migato.com ενημερώνει την συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών courier και προγραμματίζει να παραλάβει τα εμπορεύματα προς επιστροφή από την διεύθυνση του πελάτη για να τα παραδώσει στην αποθήκη της εταιρείας για ποιοτικό έλεγχο.
 • Εκπρόσωπος από την συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών (ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ή DHL) θα επικοινωνεί με τον πελάτη για να παραλάβει το πακέτο με το προς επιστροφή εμπόρευμα. 
 • Μετά την παραλαβή των επιστραφέντων εμπορευμάτων στην αποθήκη της εταιρείας και την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου, το Customer Service του www.migato.com σε εύλογο χρονικό διάστημα ενημερώνει και κατευθύνει τον πελάτη για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί (αντικατάσταση εμπορεύματος ή επιστροφή χρημάτων).
 • Εαν χρειαστείτε βοήθεια μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το Customer Service του www.migato.com μέσω e-mail στην ηλεκτρονική  διεύθυνση  eshop@migato.com, τηλεφωνικά στο (+30) 210 9895498 ή μέσω Skype (user name: migatoco)
- See more at: http://www.migato.com/nomika/epistrofes/#sthash.TzI1M5ML.dpuf